Platforma coalitiei de urbanism

Platforma coalitiei de urbanism

  • Coaliţia de Urbanism este o reţea de organizaţii şi grupuri civice din România active în combaterea abuzurilor şi nelegalităţilor făcute de autorităţi în activitatea de urbanism, construcţii, protecţia patrimoniului, respectiv protecţia mediului. Rolul coaliţiei este acela de a sistematiza doctrina juridică şi practica judiciară pe care ONG-urile au creat-o în domeniile menţionate. Coaliţia va funcţiona prin intermediul unei platforme online pe care vor fi diseminate orice informaţii juridice, doctrină, practică judiciară, opinii juridice şi alte materiale care pot servi la fundamentarea demersurilor noastre în instanţă şi în contactul cu autorităţile.
  • Coaliţia de Urbanism funcționează în conformitate cu următoarele principii de bază : Participativitate, democrație, non-violență, solidaritate, justiție socială și de mediu. Rețeaua este apartinică, non-discriminatorie și promovează egalitatea de gen.

    Coaliţia de Urbanism nu acceptă fonduri provenite de la companii sau alte entităţi care sunt poluante și distrug mediul înconjurător, respectiv sunt recunoscute ca promotoare ale unor nelegalităţi.

Share this